УМО АПН України

  Діяльність Навчання Дистанційне навчання

Нові інформаційні технології в освіті

14 лютого 2013 року у головному корпусі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбулася Шоста всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті» (Технології «1С» при підготовці ефективних та необхідних для національної економіки кадрів), в якій взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри університетської та професійної освіти і права Інституту відкритої освіти.

Організатори конференції – фірма «1С» і Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Науково-практична конференція була орієнтована на те, щоб дати можливість представникам освітніх закладів отримати інформацію про тенденції розвитку ІТ-індустрії, про нові програмні рішення фірми «1С». Учасники конференції мали змогу обговорити інноваційну модернізацію освітньої сфери.

Головними напрямками роботи конференції були:

  • Організаційні форми співробітництва фірми «1С» та її партнерів з освітніми закладами;
  • Формування спеціальних компетенцій з технологій «1С» на різних рівнях професіонального навчання;
  • Розвиток прикладних рішень на платформі «1С:Підприємство» та їх використання в середовищі «хмарних» обчислень;
  • Нові галузеві та спеціалізовані рішення «1С:Підприємства»;
  • Обмін практичним досвідом використання ІТ у викладанні та адміністративній діяльності освітніх закладів.

З привітальним словом та доповідями перед учасниками конференції виступили: Лисицький І.В. – голова Ради з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій;  Бугров В.А. – проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету ім. Т. Шевченка,  кандидат філософських наук, доцент; Ковалюк Т.В. – керівник комітету з освіти Ради з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент; Мазур В.Б. – керівник українського представництва фірми "1С" та ін.

У конференції взяли участь 280 представників 142 навчальних закладів України. Активний інтерес до освітніх технологій та продуктів "1С" проявляють усі регіони, навчальні заклади практично усіх рівней акредитації: серед участників були представлені 94 ВНЗа, 48 коледжей та технікумів.

Варто зазначити, що такі всеукраїнські науково-практичні конференції вже давно стали регулярними щорічними заходами, які проводить фірма «1С» в Україні.